Patrice Evra พูดถึงตำแหน่ง # pogba เกี่ยวกับอนาคตของเธอกับสิ่งนี้ …

SBOBET
SBOBET https://www.sbobetmember.com

🗣 Patrice Evra พูดถึงตำแหน่งของ # pogba เกี่ยวกับอนาคตของเธอด้วยคำพูดเหล่านี้: "ฉันคิดว่าเขาจะจากไปเพราะคุณต้องรู้สึกรักเมื่อคุณเล่นที่ไหนสักแห่งคุณต้องมุ่งมั่น" 🇬🇧แปล: 🇮 🇹
"ฉันคิดว่าเขาสันนิษฐานว่าคุณต้องรู้สึกรักเมื่อคุณเล่นที่ไหนสักแห่งคุณจะต้องยุ่ง"
#evra #pogba #football #interview #future #football # like #passion #follow

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *