Del Piero ถึง Gazzetta: "มันจะเป็นความผิดพลาดในการตัดสิน Dybala จากมหาสมุทรนี้ …

SBOBET
SBOBET https://www.sbobetmember.com

Del Piero ถึง Gazzetta: 🔴🔹“ มันเป็นความผิดพลาดที่จะตัดสิน Dybala จากช่วงเวลานี้เพียงอย่างเดียว ฉันไม่คิดว่า Cristiano Ronaldo เป็นปัญหา แต่เป็นเรื่องของการเข้าร่วมกับเปาโลภายในทีม อาจเป็นเพราะเปาโลต้องการความมั่นใจและปรับปรุงความคิดของเขา "🔹
ติดตาม @ cr7r_o_n_a_l_d_o
.
.
Del Piero: มีบางอย่างเกี่ยวกับการตัดสิน DiBella เพียงเพื่อการแสดงของเธอในฤดูกาลนี้ เขามีตัวเองมากขึ้นและเขาจะต้องทำให้จิตใจดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *