Jose #Mourinho ซึ่งก่อนหน้านี้เป็น #Manchester United ถูกส่งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

SBOBET
SBOBET https://www.sbobetmember.com

Jose #Mourinho ส่งมาจาก #Manchester United ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เขามีในสโมสรเก่า ผู้เล่นทั้งในองค์กรและเป้าหมายของสโมสร หากคุณถามฉันเกี่ยวกับ #Pogba ฉันจะไม่ตอบว่าใช่ เพราะมันไม่เป็นเช่นนั้น "

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *