เป็นทางการ: กว่างโจวเอเวอร์กรานเซ็นสัญญาณอังกฤษผู้พิทักษ์ (🇬🇧) Tias Bruning …

SBOBET
SBOBET https://www.sbobetmember.com

เป็นทางการ: Guangzhou Evergrande ลงนามในสัญญา Tias Bruning ผู้พิทักษ์อังกฤษราคา 4.14 ล้านยูโรและสัญญาห้าปีจาก Everton
เป็นทางการ: จีนกวางโจว Evergrande ลงนามในสัญญา Tyces Browning ผู้พิทักษ์อังกฤษเป็นเงิน 4.14 ล้านยูโรและสัญญาห้าปีจาก Everton
# carriage bearer

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *