หลักฐานแสดงความรุนแรงและสามีที่โหดเหี้ยมในโหราศาสตร์

SBOBET
SBOBET https://www.sbobetmember.com

รูปแบบของพฤติกรรมรุนแรงและความรุนแรงโดยหนึ่งหรือทั้งสอง บริษัท ในเครือที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเช่นการแต่งงานเมื่อบุคคลหนึ่งคนหนึ่งพยายามที่จะปกครองและควบคุมคนอื่น ๆ เรียกว่าครัวเรือนหรือความรุนแรง

โหราศาสตร์สามารถทำนายโอกาสของสิ่งที่คุณเป็นหรือจะมีส่วนร่วมในการถูกทารุณและความรุนแรงในธรรมชาติ ทัศนคติที่แตกต่างกับผู้หญิง

 • อิจฉา
 • การปกครอง
 • ความคาดหวังที่ไม่สมจริง
 • ปัญหาหนี้สิน
 • การกีดกันทางการเงินของภรรยา ปัจจัยที่รับผิดชอบต่อความรุนแรงและความไม่พอใจของสามี:

  ความหยิ่งยั้งคิดถึง

 • การสะกดจิต
 • :
 • บ้านหลังที่ 6: [196590]] บ้านของคนที่ 6: [196590] [] บ้านหลังที่ 12: ภายใต้จิตสำนึกหรือผิดหวังความหงุดหงิดหรือเกลียดชังกรรมที่คุกคามชีวิตความลับที่อาจเป็นอันตราย ความไม่มั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึกผิดหวังและอุปสรรค

  Jupiter: sig [19659 Mars: ความรุนแรงรุนแรงก้าวร้าวฆาตกรรมรุนแรงการจลาจลไฟกฎของรสนิยมทางเพศการทารุณกรรมทางเพศความรุนแรงความรุนแรงความรุนแรงความรุนแรงทางเพศ, พลังงานทางเพศอุบัติเหตุและการกระทำก้าวร้าวและกล้าหาญในธรรมชาติ

  Saturn: อุปสรรคการละเลยความคลางแคลงสุดขีดธรรมชาติที่หยั่งคล้อยขาดความปราณีตและความอ่อนแอการขาดความครอบคลุมการเติบโตของตัวเองมากเกินไป

  พระราม:

  มีนาคม:

  • มีนาคมโหราศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับความริษยาโกรธช็อกการรุกรานและความรุนแรง ดาวอังคารมีอำนาจทำลายล้างเพียงเล็กน้อย ดาวอังคารเป็นผู้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมรุนแรงในแต่ละบุคคล
  • ดาวอังคารวางไว้ในบ้าน 1/2/4/7 / 12th, Mangal – Dosha ผลิตซึ่งเป็นอย่างใดหรืออื่น ๆ ในแง่ของการถกเถียงกันมากและความรุนแรงในครอบครัว
  • เดือนมีนาคมที่เกี่ยวข้องกับ 7 บ้าน แสดงถึงพันธมิตรที่ก้าวร้าวและมีความรุนแรง
  • การรวมกันของดาวอังคารกับดาวเสาร์ – ราห์ทำให้เกิดความรุนแรงและเป็นศัตรู
  • ดาวอังคารนั่งอยู่ในบ้านหลังที่ 7 และคาดว่าดาวเสาร์ ธรรมชาติของมนุษย์ต่ำกว่าธรรมชาติของมนุษย์จะเห็นได้ชัดซึ่งทำให้เกิดความโกรธความพยาบาทความดื้อรั้นความไม่พอใจและความรู้สึกไม่เต็มปาก อาจเป็นความเศร้าโศกและละเลยของมนุษย์ 7 บ้าน / ราศีตุลย์:

   • 7 บ้าน / ต้นแบบอยู่ในราศีเมษ / ราศีพิจิกลงนามหรือเกี่ยวข้องกับดาวอังคารแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและลักษณะก้าวร้าวของคู่สมรส
   • สถานที่ตั้งของเชื้อเพลิง / ธรรมชาติที่โดดเด่นเช่นดวงอาทิตย์ดาวอังคารดาวเสาร์และราหู / เกตุในบ้านหลังที่ 7 แสดงถึงลักษณะความรุนแรงของคู่สมรส
   • ราศีพิจิกในบ้านหลังที่ 7 ที่เกี่ยวข้องกับโหนด
   • วีนัสและราหูวางอันดับที่ 7
   • 6/8 ตำแหน่งหัวหน้าผู้ครอบครองและบ้านหลังที่ 7
   • Lord of Ascendant / 7th ที่เกี่ยวข้องกับ nodes / functional malefic
   • ภาพของเครื่องบินถอยหลังเขียวอย่างน้อยสองแห่งในบ้าน 7 บ่งบอกถึงลักษณะความรุนแรงของคู่สมรส
   • ชุมชน / ด้านในของดาวเสาร์ในบ้านหลังที่ 7 ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตสมรสที่อาจมีความรุนแรงในธรรมชาติ ความขัดแย้งที่รุนแรงในชีวิตทางทะเลมีขึ้นในระหว่างการเดินทางของดาวเสาร์
   • เกตุในบ้านหลังที่ 7 อาจไม่พอใจกับการสมรสและคู่สมรสสามารถตกปลาได้เป็นอย่างอื่น
   • ดาวเสาร์และราหูดวงอาทิตย์และดาวอังคารดาวอังคารและราหูรวมกันในบ้านหลังที่ 7 ระบุถึงความรุนแรงในครอบครัว ราศีพิจิก / บ้านหลังที่ 8 มีลักษณะสงครามซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและหน่วยงานในครอบครัว แจ้งให้เราทราบถึงความเป็นไปได้ในการหย่าร้างและแตกแยกในชีวิตที่มีตัวตน
   • 8 บ้านอธิบายความสูงของอุปสรรคที่คนพื้นเมืองสามารถมองในชีวิตสมรสและในความร่วมมือ
   • 8 บ้าน / ลอร์ดเป็นตัวแทนของเรื่องเพศเมื่อความทุกข์ทรมานซึ่งนำไปสู่การประพฤติผิดทางเพศความรุนแรงต่อไปจะเกิดขึ้นกับ บริษัท บ้านหลังที่ 12:

    • คำขอโทษจากบ้านหลังที่ 12 สามารถนำไปสู่ชีวิตทางเพศที่เป็นสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวได้
    • ดาวอังคารและดาวเสาร์ในบ้านหลังที่ 12 สร้างปัญหาในทัศนคติและคาดว่าจะสามารถร่วมมือกันได้
    • ดาวอังคารในบ้าน 12th เพิ่มความต้องการทางเพศ แต่ลดระดับความสุขที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุทางทะเลที่ก่อให้เกิดปัญหาในประเทศ ดาวพฤหัสบดี:

     • ดาวพฤหัสบดีที่อ่อนแอหรืออ่อนแอทำให้เห็นแก่ตัวของการแต่งงาน
     • ดวงจันทร์อยู่ในส่วนที่สกปรกของดาวพฤหัสซึ่งแสดงถึงความไม่พอใจในชีวิตสมรส
     • ดาวพฤหัสบดีผู้ซึ่งทุกข์ทรมานจากดาวอังคาร – ดาวเสาร์ – ราหูแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสติปัญญาความไม่รู้ความอดทนและความคิดของมนุษย์

     ดาวศุกร์:

     • 6/8 ตำแหน่งวีนัสและดวงจันทร์ชี้ทะเลาะวิวาทในชีวิตสมรส
     • ราหู conjunct วีนัสให้ผิดปกติคู่สมรสที่ไม่สามารถควบคุมได้
     • ดาวศุกร์และเมอร์คิวรีที่ 7 ทำให้ บริษัท เอนเอียงไปสู่ความสุขอันเป็นความลับส่งผลให้เกิดลักษณะที่น่ารังเกียจของเขา
     • ดาวศุกร์ติดต่อกับดาวอังคารระบุถึงปัญหาชีวิตทางทะเลรวมทั้งการล่วงละเมิดของคู่สมรส
     • ถ้านายท่านที่ 7 คาดว่าดาวศุกร์จะเป็นสัญลักษณ์ของดาวอังคาร

     โดย

     GEETA JHA [SPIRITUAL HEALER]

     อินเดีย

     Source by Geeta Jha

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *