@PaulPogba vs. Stoke; ผ่านความถูกต้อง 90.9% ขึ้นอยู่กับ 96 77 ผ่าน 8 ดวลชนะแล้ว 6 Ball …

SBOBET
SBOBET https://www.sbobetmember.com

@PaulPogba กับ Stoke;
ผ่านความถูกต้อง 90.9%
ขึ้นอยู่กับ 96
77 ผ่าน
8 ดวลชนะแล้ว
6 ถ้วยถึง
เสร็จสิ้นการเลี้ยงลูก 4 ครั้ง
กุญแจ 4 ใบ
2 ขอบคุณน้ำ
2 ช่วย
1 พัก
MOTM🔥
•ปฏิบัติตาม @ManUtdUpdate_s เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม!

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *