Zlatan Ibrahimovic: "ทุกคนทิ้งขยะพูดคุยกับฉันตอนนี้พวกเขากำลังกินอาหารนี้ …

Zlatan Ibrahimovic: "ทุกคนเป็นขยะกับฉันตอนนี้พวกเขากินคำพูดของพวกเขามันเป็นถ้วยของฉัน"

Source by clinganpaul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *