พวกที่อยู่เบื้องหลังฉันแตกแยกมาก ใช่สุภาพบุรุษเขาสบายดี …

คนที่อยู่เบื้องหลังฉันแตกแยกมาก ใช่สุภาพบุรุษเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของมนุษย์ …

Source by ehaggdahl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *