Zlatan Ibrahimović – ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ปกครองของโลกเช่นเดียวกับ …

Zlatan Ibrahimović – ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกนอกเหนือจากการเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้ที่รู้จักกันในด้านความแข็งแรงทางอากาศและการติดไฟของเขา แต่เป็นIbrahimovićไม่ได้เป็นตัวอย่างทางกายภาพปกติและไม่มีผู้จัดการฟุตบอลปกติเขาไม่ได้เป็นตัวอักษรปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ฟุตบอลมันเป็นการดิ้นรน & # 39; เขากล่าว และแน่นอนเขารู้ว่าจะสู้อย่างไร นักฟุตบอลคนเดียวที่ให้กำลังใจผม กลัว

Source by L12374

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *