"ฉันไม่ได้เป็นกษัตริย์ในแมนเชสเตอร์ฉันจะเป็นพระเจ้าของแมนเชสเตอร์" Zlatan

"ฉันไม่ได้เป็นกษัตริย์ในแมนเชสเตอร์ฉันจะเป็นพระเจ้าของแมนเชสเตอร์" Zlatan

Source by andrewbiles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *